Nidoran♀

Copy link

Gray Porridge a la Cube

25%
25%
25%
25%

Quality: Normal

Expeditions:
345

ApricornFossilFossilFossilFossil
Bluk BerryFossilFossilFossilFossil
FossilFossilFossilFossilFossil
Tiny MushroomFossilFossilFossilFossil

Mulligan Stew a la Cube

4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%

Quality: Normal

Expeditions:
345

Bluk BerryBluk BerryApricornApricornApricorn
Tiny MushroomBluk BerryApricornApricornApricorn
Tiny MushroomTiny MushroomApricornApricornApricorn
Tiny MushroomBluk BerryBluk BerryApricornApricorn
Tiny MushroomTiny MushroomBluk BerryApricornApricorn
Tiny MushroomTiny MushroomBluk BerryBluk BerryApricorn
Bluk BerryApricornApricornApricornFossil
Tiny MushroomApricornApricornApricornFossil
Bluk BerryBluk BerryApricornApricornFossil
Tiny MushroomBluk BerryApricornApricornFossil
Tiny MushroomTiny MushroomApricornApricornFossil
Tiny MushroomBluk BerryBluk BerryApricornFossil
Tiny MushroomTiny MushroomBluk BerryApricornFossil
Tiny MushroomTiny MushroomBluk BerryBluk BerryFossil
Bluk BerryBluk BerryApricornFossilFossil
Tiny MushroomBluk BerryApricornFossilFossil
Tiny MushroomTiny MushroomApricornFossilFossil
Bluk BerryBluk BerryFossilFossilFossil
Tiny MushroomBluk BerryFossilFossilFossil
Tiny MushroomTiny MushroomFossilFossilFossil